cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Về danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

  • Số hiệu văn bản: 05/2021/TT-BKHĐT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • Ngày ban hành: 17-08-2021
  • Ngày có hiệu lực: 02-10-2021
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 1025 ngày (2 năm 9 tháng 25 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: