cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế

  • Số hiệu văn bản: 80/2021/TT-BTC
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ trưởng Bộ Tài chính
  • Ngày ban hành: 29-09-2021
  • Ngày có hiệu lực: 01-01-2022
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 897 ngày (2 năm 5 tháng 17 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: