cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế

  • Số hiệu văn bản: 80/2021/TT-BTC
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ trưởng Bộ Tài chính
  • Ngày ban hành: 29-09-2021
  • Ngày có hiệu lực: 01-01-2022
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 897 ngày (2 năm 5 tháng 17 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (7)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (14)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)