cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 03/08/2021 của tỉnh Bắc Kạn về Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025

  • Số hiệu văn bản: 1389/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Tỉnh Bắc Kạn
  • Ngày ban hành: 03-08-2021
  • Ngày có hiệu lực: 03-08-2021
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 1085 ngày (2 năm 11 tháng 25 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: