cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 2185/TB-TCHQ ngày 16/03/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép không gỉ dạng thanh phẳng (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 2185/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 16-03-2015
  • Ngày có hiệu lực: 16-03-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2185/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK- Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tại thông báo số 461/TB-PTPLHCM ngày 10/3/2015, công văn số 106/PTPLHCM-NV ngày 10/3/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:  

1. Tên hàng theo khai báo: (Mục 1 TK): Thép không gỉ dạng thanh phẳng cán nóng dày 3mm, rộng 15mm, dài 4000mm (20 thanh).

2. Đơn vị nhập khẩu:

Công ty TNHH V- Stainless Steel.

Đ/c: Đường số 4, KCN Nhơn Trạch 3 Giai đoạn 2, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

MST: 3603116264.

3. Số ngày tờ khai hải quan: 10022114175/A12 ngày 01/12/2014 tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không gỉ, dạng thanh, không gia công quá mức cán nóng, có mặt cắt ngang hình chữ nhật. Kích cỡ: (3x15x4000)mm.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Stainless Steel Hot Flat Bars.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không gỉ, dạng thanh, không gia công quá mức cán nóng, có mặt cắt ngang hình chữ nhật. Kích cỡ: (3x15x4000)mm.

Ký, mã hiệu, chủng loại: SUS304

Nhà sản xuất: Không rõ thông tin

thuộc Nhóm 7222 Thép không gỉ dạng thanh và que khác; thép không gỉ ở dạng góc, khuôn và hình khác, phân nhóm (-) Dạng thanh và que, không gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn, mã số 7222.19.00 (--) Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưa đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQQL hàng Đầu tư (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Tuân (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái