cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 1489/TB-TCHQ ngày 13/02/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vôi sống dạng cục kích cỡ 10-90mm (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 1489/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 13-02-2015
  • Ngày có hiệu lực: 13-02-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Thông báo số 1489/TB-TCHQ ngày 13/02/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vôi sống dạng cục kích cỡ 10-90mm (Tình trạng hiệu lực không xác định)
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)