cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 1489/TB-TCHQ ngày 13/02/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vôi sống dạng cục kích cỡ 10-90mm (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 1489/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 13-02-2015
  • Ngày có hiệu lực: 13-02-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1489/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa Xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Hải Phòng tại Thông báo số 013/TB1-CNHP ngày 16/01/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Vôi sống dạng cục kích cỡ 10-90mm.

2. Đơn vị nhập khẩu/xuất khẩu: Công ty TNHH XNK Trường Thạch; địa chỉ: Số 15/53 Trần Nhật Duật, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng; MST: 0201348407.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 30012146934/B11 ngày 08/09/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCX và KCN Hải Phòng - Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hỗn hợp canxi oxit (CaO lớn hơn 60% theo khối lượng) và magie oxit (MgO lớn hơn 10% theo khối lượng), dạng cục, kích thước từ 5-120mm.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Quicklime.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp canxi oxit (CaO lớn hơn 60% theo khối lượng) và magie oxit (MgO lớn hơn 10% theo khối lượng), dạng cục, kích thước từ 5-120mm.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin

Nhà sản xuất: không rõ thông tin

thuộc nhóm 25.18 "Dolomite, đã hoặc chưa nung hoặc thiêu kết, kể cả dolomite đã đẽo thô hay mới chỉ cắt bằng cưa hoặc các cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông); hỗn hợp dolomite dạng nến", mã số 2518.20.00 "- Dolomite đã nung hoặc thiêu kết" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái