cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 709/TB-TCHQ ngày 28/01/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Bột giấy đã tẩy trắng sản xuất từ gỗ không thuộc loại cây lá kim (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 709/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 28-01-2015
  • Ngày có hiệu lực: 28-01-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 709/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 1693/TB-PTPL ngày 29/12/2014, và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Bột giấy đã tẩy trắng sản xuất từ gỗ không thuộc loại cây lá kim, khổ 17-19 inches (FLUFF PULP: OFF GRADE). Dùng để sản xuất tã giấy vệ sinh trẻ em. Hàng mới 100%. (mục 1)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Cát Tường Việt Nam. Địa chỉ: Ấp 1, thôn Tân Phong, xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Mã số thuế: 0104650316

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10016491370/A11 ngày 13/10/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Bột giấy kraft tẩy trắng từ gỗ lá kim, có hàm lượng không hòa tan còn lại sau khi ngâm một giờ trong dung dịch NaOH nồng độ 18% ở nhiệt độ 20°C nhỏ hơn 92%, định lượng 741 g/m2, dạng cuộn khổ 483mm

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Golden Isles Untreated Fluff Pulp. Grade: Off-grade; Reel Width: 17-19 inches; Diameter 48 inches

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Bột giấy kraft tẩy trắng từ gỗ lá kim, có hàm lượng không hòa tan còn lại sau khi ngâm một giờ trong dung dịch NaOH nồng độ 18% ở nhiệt độ 20°C nhỏ hơn 92%, định lượng 741 g/m2, dạng cuộn khổ 483mm

Ký, mã hiệu, chủng loại: Golden Isles Untreated Fluff Pulp. Grade: Off-grade; Reel Width: 17-19 inches; Diameter 48 inches

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 47.03 “Bột giấy hóa học từ gỗ, sản xuất bằng phương pháp sulphat hoặc kiềm, trừ loại hòa tan”, phân nhóm “- Đã qua bán tẩy trắng hoặc tẩy trắng”, mã số 4703.21.00 “- - Từ gỗ cây lá kim” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan CK Cảng Đình Vũ (Cục Hải quan thành phố Hải Phòng);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-T.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái