cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 647/TB-TCHQ ngày 26/01/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thép không hợp kim (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 647/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 26-01-2015
  • Ngày có hiệu lực: 26-01-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 647/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK- Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh theo Thông báo số 31/TB-PTPLHCM ngày 09/01/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 2 TK: Thép không hợp kim- Steel Sheets SPCD 1.48x510x840.

2. Đơn vị nhập khẩu:

Công ty cổ phần Công Nghiệp CQS;

Đ/c: Chợ Chiều- Hố Nai 3- Trảng Bom- Đồng Nai

MST: 3600622230

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10018955930/A12 ngày 10/11/2014 tại Chi cục Hải quan Thống Nhất - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không hợp kim, cán nguội, có hàm lượng carbon dưới 0.25% tính theo trọng lượng, dạng tấm, có chiều rộng trên 400mm, có mặt cắt ngang hình chữ nhật, đặc, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng. Kích c: (1.48x510x840)mm.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Steel Sheets SPCD.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim, cán nguội, có hàm lượng carbon dưới 0.25% tính theo trọng lượng, dạng tấm, có chiều rộng trên 400mm, có mặt cắt ngang hình chữ nhật, đặc, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng. Kích c: (1.48x510x840)mm.

Ký, mã hiệu, chủng loại: JIS G3141 SPCD

Nhà sản xuất: không rõ thông tin

thuộc Nhóm 7211 Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, chiều rộng dưới 600mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng, Phân nhóm (-) Chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội), Phân nhóm 7211.23 (--) Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng, Mã số 7211.23.90 (---) Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Long Bình Tân (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Tuân(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái