cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 155/TB-TCHQ ngày 12/01/2015 Kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu là thép không hợp kim dạng thanh (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 155/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 12-01-2015
  • Ngày có hiệu lực: 12-01-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 155/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 3150/TB-PTPLHCM ngày 24/12/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

Mục 1: Thép không hợp kim dạng thanh, được cán nóng, có mặt cắt ngang hình chữ nhật, chưa tráng phủ mạ (Flat Bar 25mm*3mm*6m (JIS G3101 SS400)) (Hàng mới 100%)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH King’s Grating - Địa chỉ: 25B, KCN Nhơn Trạch 2, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. MST: 3600531128

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10004021496/A12 ngày 19/6/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch - Cục Hải quan Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Thép hợp kim Bo (B>0,0008%), cán nóng, dạng thanh và que khác, có mặt cắt ngang đông đặc hình chữ nhật, chưa qua sơn, phủ, mạ hoặc tráng. Kích cỡ: (3x25x6000)mm.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Flat Bar 25mm*3mm*6m (JIS G3101 SS400)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép hợp kim Bo (B>0,0008%), cán nóng, dạng thanh và que khác, có mặt cắt ngang đông đặc hình chữ nhật, chưa qua san, phủ, mạ hoặc tráng. Kích cỡ: (3x25x6000)mm.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: không có thông tin.

thuộc nhóm 72.28 "Các dạng thanh và que khác bằng thép hợp kim khác; các dạng góc, khuôn và hình, bằng thép hợp kim khác; thanh và que rỗng, bằng thép hợp kim hoặc không hợp kim"; phân nhóm 7228.30 "- Dạng thanh và que khác, không gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn: "mã số 7228.30.90 "- - Loại khác " tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, tương ứng với mã số 9811.00.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái