cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 15183/TB-TCHQ ngày 23/12/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa là NLSX SƠN DISPEX cx 4340 xuất, nhập khẩu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 15183/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 23-12-2014
  • Ngày có hiệu lực: 23-12-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15183/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 3020/TB-PTPLHCM ngày 05/12/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: NLSX SƠN DISPEX cx 4340 ( Natri polyacrylat, dạng nguyên sinh) (mục 1 Tờ khai)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty 4 Oranges Co., Ltd.; địa chỉ: Lô C02-1, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, H. Đức Hòa, Long An; Mã số thuế: 1100589373.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10016357946/A12 ngày 11/10/2014 đăng ký tại Chi cục HQ Đức Hòa - Cục HQ Long An.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Natri polyacrylate dạng nguyên sinh, dạng hòa tan trong nước, hàm lượng rắn 43%.

5. Kết quả phân loại;

Tên thương mại: DispexÒ cx 4340

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Natri polyacrylate dạng nguyên sinh, dạng hòa tan trong nước, hàm lượng rắn 43%.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin                       Nhà sản xuất: □ - BASF The

thuộc mã số 39.06: Polyme acrylic dạng nguyên sinh; phân nhóm 3906.90: - Loại khác; phân nhóm: - - Loại khác mã số 3906.90.92: --- Natri poyacrylat tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái