cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 14684/TB-TCHQ ngày 10/12/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là ST-1801/2014 #& ST-1801 Chất xúc tác (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 14684/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 10-12-2014
  • Ngày có hiệu lực: 10-12-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14684/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tại thông báo số 2188/TB-PTPLHCM ngày 18/9/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: ST-1801/2014 #& ST-1801 Chất xúc tác.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Kỹ nghệ LONGHI (Việt Nam). Địa chỉ: Lô E4, KCN Việt Hương, Thuận An, Bình Dương. MST: 3702146012.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 30007977222/E56 ngày 29/7/2014 tại Chi cục KCN Việt Hương - Cục Hải quan Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Mặt hàng theo phân tích là hỗn hợp axit béo công nghiệp, thành phần chính gồm palmitic aciđ (52.48%), stearic acid (46.91%)..., dạng bột

5 Kết quả phân loại:

Tên thương mại: ST-1801

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp axit béo công nghiệp, thành phần chính gồm palmitic acid (52.48%), stearic acid (46.91%)..., dạng bột

Ký, mã hiệu, chủng loại: Accelerator ST-1801.          Nhà sản xuất: Không có thông tin.

thuộc Nhóm 38.23: "Axit béo monocarboxylic công nghiệp; dầu axit từ quá trình tinh lọc; cồn béo công nghiệp." phân nhóm 1 gạch: "- Axit béo monocarboxylic công nghiệp; dầu axit từ quá trình tinh lọc", phân nhóm 3823.19: "-- Loại khác", mã số 3823.19.90: "--- Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái