cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 14706/TB-TCHQ ngày 10/12/2014 Về kết quả phân loại đối với Thép không gỉ cán nóng dạng cuộn sus 304 xuất, nhập khẩu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 14706/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 10-12-2014
  • Ngày có hiệu lực: 10-12-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14706/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK- Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh theo Thông báo số 2327/PTPLHCM-NV ngày 26/9/2014 (thay thế Thông báo số 1910/TB- PTPLHCM ngày 21/8/2014) và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: (Mục 2 TK): Thép không gỉ cán nóng dạng cuộn sus 304 Kt 4.0mm x 72 ->92mm- mới 100%.

2. Đơn vị nhập khẩu:

Công ty cổ phần quốc tế Đại Dương 0ss

Địa chỉ: Lô LE4, đường số 2, KCN Xuyên á, xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà, Long An;

MST: 1100968607

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10003199560/A12 ngày 07/6/2014 tại Chi cục Hải quan Đức Hoà (Cục Hài quan tỉnh Long An).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không gỉ cán phẳng, cán nóng, dạng đai và dải, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng. Kích cỡ: (4.0 x 92)mm x Cuộn.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Hot rolled stainless Steel coils.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không gỉ cán phẳng, cán nóng, dạng đai và dải, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng. Kích cỡ: (4.0 x 92)mm x Cuộn.

Ký, mã hiệu, chủng loại: SUS304

Nhà sản xuất: China Guangdong Foshan Shunde Yuandelong Stainless Steel Product Factory

thuộc nhóm 7220 Các sản phẩm thép không gỉ được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, phân nhóm (-) Không gia công quá mức cán nóng, phân nhóm 7220.12 -- Chiều dày dưới 4,75mm, mã số 7220.12.10 --- Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400mm tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái