cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 14362/TB-TCHQ ngày 01/12/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép hình chữ H cán nóng, hợp kim (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 14362/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 01-12-2014
  • Ngày có hiệu lực: 01-12-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14362/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 2837/TB-PTPLHCM ngày 18/11/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thép hình chữ H cán nóng, hợp kim Cr>0.3%, mới 100%-size (mm) 350x350x12x19 dài 12m (tiêu chuẩn SS400Cr)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty cổ phần thương mại hàng hóa quốc tế IPC ; Địa chỉ: Số 7B/331, phố Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Mã số thuế: 0102055583

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10017853673/A12 ngày 24/10/2014 tại Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn KVIII (Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép thanh hợp kim ( C»0,134%, Cr»0,378% tính theo trọng lượng), dạng hình, chưa gia công quá mức cán nóng, mặt cắt ngang hình chữ H, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Prime Hot Rolled Alloy H Beam

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép thanh hợp kim ( C»0,134%, Cr»0,378% tính theo trọng lượng), dạng hình, chưa gia công quá mức cán nóng, mặt cắt ngang hình chữ H, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng

Ký, mã hiệu, chủng loại: SS400Cr                               Nhà sản xuất: Không có thông tin

thuộc nhóm 7228 Các dạng thanh và que bằng theo hợp kim khác; các dạng góc, khuôn và hình, bằng thép hợp kim khác; thanh và que rỗng, bằng thép hợp kim hoặc không hợp kim, phân nhóm 7228.70 - Các dạng góc, khuôn và hình, mã số 7228.70.10 -- Chưa gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái