cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 14298/TB-TCHQ ngày 28/11/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vữa chống thấm xi măng polymer (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 14298/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 28-11-2014
  • Ngày có hiệu lực: 28-11-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14298/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Thang tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu- Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tại thông báo số 2688/TB-PTPLHCM ngày 31/10/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Vữa chống thấm xi măng polymer - Masterflow 880 25kg paper bags.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH BASF Việt Nam; Địa chỉ: 12 Đại lộ Tự do, KCN VSIP, Thuận An, Bình Dương. MST: 3700238204.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10015734961/A12 ngày 6/10/2014 đăng ký tại Chi cục HQ Quản lý hàng XNK ngoài KCN, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Vữa không chịu lửa, thành phần chính là Al2O3: 3,18%; SiO2: 21%; CaO: 61,1%; Fe2O3: 8,34%....

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Masterflow 880 25kg paper bags

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Vữa không chịu lửa, thành phần chính là Al2O3: 3,18%; SiO2: 21%; CaO: 61,1%; Fe2O3: 8,34%....

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin                   Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 38.24 "Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác"; mã số 3824.50.00 " - Vữa và bê tông không chịu lửa " tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái