cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 13846/TB-TCHQ ngày 17/11/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Bột nhựa có đặc tính cao su SEPTON 8006 (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 13846/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 17-11-2014
  • Ngày có hiệu lực: 17-11-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: