cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 12579/TB-TCHQ ngày 15/10/2014 Về kết quả phân loại đối với Xi măng chịu lực cho nền nhà xưởng Primer G xuất, nhập khẩu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 12579/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 15-10-2014
  • Ngày có hiệu lực: 15-10-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12579/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 2182/TB-PTPLHCM ngày 17/9/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Xi măng chịu lực cho nền nhà xưởng Primer G

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa; Địa chỉ: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai ; Mã số thuế: 3600517557

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10008926352/A12 ngày 4/8/2014 tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch - Cục Hải quan Tỉnh Đồng Nai

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chất phủ dạng lỏng, thành phần là copolymer Acrylic - Styren, phân tán trong môi trường nước, hàm lượng chất rắn 8%.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Primer G

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chất phủ dạng lỏng, thành phần là copolymer Acrylic - Styren, phân tán trong môi trường nước, hàm lượng chất rắn 8%.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin                Nhà sản xuất: Không có thông tin

thuộc nhóm 32.09 "Sơn và vecni (kể cả các loại men tráng (enamels) và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường nước ", phân nhóm 3209.10 " - Từ polyme acrylic hoặc polyme vinyl", mã số 3209.10.90 "--    Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái