cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 11948/TB-TCHQ ngày 02/10/2014 Về kết quả phân loại đối với Dây thép không hợp kim,chưa tráng phủ mạ xuất, nhập khẩu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 11948/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 02-10-2014
  • Ngày có hiệu lực: 02-10-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Thông báo số 11948/TB-TCHQ ngày 02/10/2014 Về kết quả phân loại đối với Dây thép không hợp kim,chưa tráng phủ mạ xuất, nhập khẩu (Tình trạng hiệu lực không xác định)
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản được hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)