cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 11948/TB-TCHQ ngày 02/10/2014 Về kết quả phân loại đối với Dây thép không hợp kim,chưa tráng phủ mạ xuất, nhập khẩu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 11948/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 02-10-2014
  • Ngày có hiệu lực: 02-10-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11948/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK- Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh theo Thông báo số 2053/TB-PTPLHCM ngày 06/9/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

- Mục 2 TK: Dây thép không hợp kim, chưa tráng phủ mạ- High Carbon Steel Wire SWPB Ø 2.9 - dùng để SX lò xo.

- Mục 3 TK: Dây thép không hợp kim, chưa tráng phủ mạ- High Carbon Steel Wire SWPB Ø 6.0 - dùng để SX lò xo.

- Mục 4 TK: Dây thép không hợp kim, chưa tráng phủ mạ- High Carbon Steel Wire SWPB Ø 7.5 - dùng để SX lò xo.

- Mục 5 TK: Dây thép không hợp kim, chưa tráng phủ mạ- High Carbon Steel Wire SWPB Ø 8.0 - dùng để SX lò xo.

2. Đơn vị nhập khẩu:

Công ty TNHH Yang Ching Enterprise (Việt Nam);

Địa chỉ: KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;

MST: 3600564476.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10007220452/A12 ngày 21/7/2014 tại Chi cục Hải quan Thống Nhất (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dây thép không hợp kim (hàm lượng carbon từ 0,74% đến 0,78% tính theo trọng lượng), cán nguội, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng. Kích cỡ: (Ø2.9, 6.0, 7.5, 8.0)mm x cuộn.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: High Carbon Steel Wire SWPB

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dây thép không hợp kim hàm lượng carbon từ 0,74% đến 0,78% tính theo trọng lượng), cán nguội, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng. Kích cỡ: (Ø2.9, 6.0, 7.5, 8.0)mm x cuộn.

Ký, mã hiệu, chủng loại: JIS G3522

Nhà sản xuất: không rõ thông tin

thuộc nhóm 7217 Dây của sắt hoặc thép không hợp kim, phân nhóm 7217.10 - Không được mạ hoặc tráng, đã hoặc chưa được đánh bóng, phân nhóm - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng, mã số 7217.10.39 - - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, tp. (để t/hiện);
- Chi cục HQ Long Bình Tân (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Tuân. (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái