cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 11956/TB-TCHQ ngày 02/10/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu Giấy chưa tráng phủ, đã in hoa văn vân gỗ một mặt, thường dùng trong sản xuất gỗ công nghiệp, dạng cuộn, chiều rộng 1,27m, định lượng 30g/m2, mới 100% (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 11956/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 02-10-2014
  • Ngày có hiệu lực: 02-10-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: