cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 11268/TB-TCHQ ngày 16/09/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép không gỉ, cán phẳng dạng cuộn, cán nguội, chưa tráng phủ mạ hoặc sơn (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 11268/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 16-09-2014
  • Ngày có hiệu lực: 16-09-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11268/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại Thông báo số 974/TB-PTPL ngày 25/8/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: (Mục 1TK): Thép không gỉ, cán phẳng dạng cuộn, cán nguội, chưa tráng phủ mạ hoặc sơn. Kt: (0.45 x 620)mm. Hàng mới 100%.

2. Đơn vị nhập khẩu:

Công ty cổ phần Picenza Việt Nam;

Địa chỉ: Số 20 phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội;

MST: 2500227965

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10001661214/A11 ngày 16/5/2014 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không gỉ, hàm lượng C » 0,09%; Cr » 14,52%... tính theo trọng lượng, dạng cuộn, cán nguội, rộng trên 600mm, chiều dày 0,45 mm, chưa tráng phủ mạ hoặc sơn.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Thép không gỉ cán phẳng, dạng cuộn.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không gỉ, hàm lượng C » 0,09%; Cr » 14,52%... tính theo trọng lượng, dạng cuộn, cán nguội, rộng trên 600mm, chiều dày 0,45 mm, chưa tráng phủ mạ hoặc sơn.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin

Nhà sản xuất: không rõ thông tin

thuộc nhóm 7219 Các sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, phân nhóm (-) Không gia công quá mức cán nguội, mã số 7219.35.00 -- Chiều dày dưới 0,5mm tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQCK Chi Ma (Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, PL-Tuân (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái