cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 10951/TB-TCHQ ngày 08/09/2014 Kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Polyuretan dạng lỏng nguyên sinh dùng sản xuất sơn CK-R-R 15307 (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 10951/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 08-09-2014
  • Ngày có hiệu lực: 08-09-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: