cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 339/TB-TCHQ ngày 13/01/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 339/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 13-01-2014
  • Ngày có hiệu lực: 13-01-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 339/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 489/TB-PTPL ngày 27/12/2013 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Rượu vang - Nguyên liệu chưa đóng chai, có nồng độ cồn theo thể tích dưới 15% (Dry Chilean Red Wine);

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty Cổ phần rượu bia Đà Lạt; địa chỉ: 09 Dã Chiến, Phường 11, Đà Lạt; mã số thuế: 5800288971.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 116/NKD01 ngày 3/12/2013 tại Chi cục Hải quan Đà Lạt - Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Rượu vang được lên men tự nhiên, có hàm lượng ethanol (13,9 v/v), axit tổng tính theo axit tartaric (5.51 g/l), đường khử và không bổ sung các hương liệu, các chất tổng hợp khác, dạng nguyên liệu chưa đóng chai.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Dry Chilean Red Wine

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Rượu vang được lên men tự nhiên, có hàm lượng ethanol (13,9 v/v), axit tổng tính theo axit tartaric (5.51 g/l), đường khử và không bổ sung các hương liệu, các chất tổng hợp khác, dạng nguyên liệu chưa đóng chai.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Không có thông tin

thuộc nhóm 22.04 "Rượu vang làm từ nho tươi, kể cả rượu vang cao độ; hèm nho trừ loại thuộc nhóm 20.09", phân nhóm "- Rượu vang khác; hèm nho đã pha cồn để ngăn ngừa hoặc cản sự lên men của rượu", phân nhóm 2204.29 "- - Loại khác", phân nhóm "- - - Rượu vang", mã số 2204.29.11 "- - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15%" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- LĐTC;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Đà Lạt (Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK (5b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường