cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 153/TB-TCHQ ngày 07/01/2014 Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 153/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 07-01-2014
  • Ngày có hiệu lực: 07-01-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 153/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 3616/TB-PTPLHCM-13 ngày 14/11/2013 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: SANISOL C-80 (chất diệt khuẩn dùng trong xử lý ao hồ). Đóng gói: 200kg/phuy.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH TMDV hóa chất Tường Ngọc. Địa chỉ: E11 KDC Thành Ủy, đường 18 Kha Vạn Cân, P. HBC, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. MST: 0306043378.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 157271/NKD01 ngày 01/11/2013 tại Chi cục HQCK Cảng Sài Gòn KV1/Cát Lái - Tp. Hồ Chí Minh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Sản phẩm hóa chất có thành phần chính benzyl alkyldimethyl chlorides chiếm ~ 82% theo khối lượng, isopropyl alcohol và nước. Dạng lỏng, quy cách hàng hóa 200kg/phuy, để xử lý nước và diệt khuẩn dùng trong xử lý vi khuẩn ở ao hồ.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Sanisol C80.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sản phẩm hóa chất diệt khuẩn (có thành phần chính benzyl alkydimethyl chlorides, isopropyl alcohol và nước).

Ký, mã hiệu, chủng loại: Sanisol C80.

Nhà sản xuất: Kao Industrial (Thailand) Co., Ltd. Địa chỉ: 700/313 MOO 6 Amata Nakorn Industrial Estate, Amphur muano, Chonburi 20000 Thailand.

thuộc nhóm 38.08: "Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gặm nhấm, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nảy mầm và thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các loại tương tự, đóng gói sẵn hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm (ví dụ, băng, bấc và nến đã xử lý lưu huỳnh và giấy bẫy ruồi), phân nhóm 3808.94: "- - Thuốc khử trùng", mã số 3808.94.90: "- - - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- LĐ Tổng cục;
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQCK Cảng Sài Gòn KV1/Cát Lái - Tp. Hồ Chí Minh (đơn vị yêu cầu PTPL);
- Trung tâm PTPL và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường