cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 8201/TB-TCHQ ngày 30/12/2013 Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 8201/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 30-12-2013
  • Ngày có hiệu lực: 30-12-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8201/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 0101/TB-CNHP ngày 16/12/2013 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thép tấm không hợp kim được cán phẳng, tiêu chuẩn GB/T 1591-2008, Q460C, kích thước: 30 x 2000 x 11100 mm, hàng mới 100%

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty cổ phần thương mại và tư vấn Tân Cơ; Địa chỉ: Số 92 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Mã số thuế: 0101021398

3. Số, ngày tờ khai hải quan: Tờ khai số 18913/NKD01 ngày 14/11/2013 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV1, Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Thép không hợp kim, dạng tấm, cán nóng, chiều dày 30mm, chiều rộng lớn hơn 600mm, đã được phốt phát hóa bề mặt.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Hot rolled steel plate with shot blasting and primer

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim, dạng tấm, cán nóng, chiều dày 30mm, chiều rộng lớn hơn 600mm, đã được phốt phát hóa bề mặt.

Ký, mã hiệu, chủng loại: BG/T1591-2008, Q460C

Nhà sản xuất: Nanjing Iron and Steel Co., Ltd; Địa chỉ: không có thông tin

thuộc nhóm 72.08 - Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, được cán nóng, chưa phủ, mạ hoặc tráng, mã số 7208.51.00 - Chiều dày trên 10 mm tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);;
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục CK cảng Hải Phòng KV1;
- TT PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường