CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Sắp xếp:

Hợp Đồng Bảo Đảm/ Security Agreement
 • 488
 • 22


Nghị định số 102/2017/NĐ-CP quy định về nguyên tắc đăng ký biện pháp bảo đảm như sau: Cơ quan đăng ký không được yêu cầu nộp thêm bất cứ giấy tờ gì mà pháp luật không quy định trong hồ sơ; không được yêu cầu các bên ký kết hợp đồng sửa lại tên hợp đồng bảo đảm, nội dung hợp đồng bảo đảm, nếu không thuộc trường hợp sai sót do lỗi kê khai của người yêu cầu đăng ký”.


Hợp Đồng Hợp Tác Khuyến Mại Trong Dịp Tết Nguyên Đán/ Joint-Promotion Agreement
 • 260
 • 0


Hợp Đồng Hợp Tác Khuyến Mại Trong Dịp Tết Nguyên Đán này có các điều khoản sau:

ĐIỀU 1. Nội Dung Hợp Tác; ĐIỀU 2. Hình Thức Khuyến Mại; ĐIỀU 3. Tài Liệu, Vật Dụng Quảng Cáo Và Chi Phí Quảng Cáo; ĐIỀU 4. Nhãn Hiệu Và Hình Ảnh Sản Phẩm; ĐIỀU 5. Sản Phẩm, Giá Cả Và Số Lượng; ĐIỀU 6. Giao Hàng; ĐIỀU 7. Phương Thức Thanh Toán; ĐIỀU 8. Thực Hiện Khuyến Mại; ĐIỀU 9. Sửa Đổi, Bổ Sung Hợp Đồng; ĐIỀU 10. Bảo Mật; ĐIỀU 11. Luật ; Điều Chỉnh Và Giải Quyết Tranh Chấp; ĐIỀU 12. Điều Khoản Chung


Hợp Đồng Liên Doanh (thành lập công ty cổ phần kinh doanh nhà hàng, khách sạn)
 • 313
 • 11


Hợp Đồng Liên Doanh (thành lập công ty cổ phần kinh doanh nhà hàng, khách sạn) này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Đối Tượng Của Hợp Đồng; ĐIỀU 2. Tên, Địa Chỉ Và Ngành Nghề Kinh Doanh Của Công Ty; ĐIỀU 3. Trách Nhiệm Hữu Hạn Và Tư Cách Pháp Nhân; ĐIỀU 4. Vốn  điều Lệ; ĐIỀU 5. Tài Sản, Định Giá Và Chuyển Giao; ĐIỀU 6. Thời Hạn Hoạt Động Và Chấm Dứt Hợp Đồng; ĐIỀU 7. Chuyển Nhượng Cổ Phần; ĐIỀU 8. Tiến Độ Thực Hiện Dự Án; ĐIỀU 9. Phân Chia Lợi Nhuận Và Chịu Lỗ; ĐIỀU 10. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Các Bên; ĐIỀU 11. Tổ Chức Và Quản Lý Công Ty; ĐIỀU 12. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị; ĐIỀU 13. Thẩm Quyền Và Trách Nhiệm Của Tổng Giám Đốc; ĐIỀU 14. Ngân Quỹ Và Tài Khoản; ĐIỀU 15. Năm Tài Chính; ĐIỀU 16. Sự Kiện Bất Khả Kháng; ĐIỀU 17. Trọng Tài Và Giải Quyết Tranh Chấp; ĐIỀU 18. Sửa Đổi Và Bổ Sung; ĐIỀU 19. Luật điều Chỉnh; ĐIỀU 20. Ngày Hiệu Lực; ĐIỀU 21. Thỏa Thuận Khác; PHỤ LỤC 1. Phần Vốn Góp Của Các BênHỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH (Sản Xuất, Kinh Doanh Đồ Gỗ, Nội Thất)/ Business Cooperation Contract
 • 503
 • 23


HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH (Sản Xuất Kinh Doanh Đồ Gỗ, Nội Thất) này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Định Nghĩa; ĐIỀU 2. Mục Đích, Phạm Vi Và Quy Mô Hoạt Động Của HĐHTKD; ĐIỀU 3. Thiết Lập Việc Hợp Tác Kinh Doanh; ĐIỀU 4. Việc Góp Vốn Của Các Bên; ĐIỀU 5. Trách Nhiệm Của Các Bên; ĐIỀU 6. Ủy Ban Quản Lý Và Ban Điều Phối; ĐIỀU 7. Mua Nguyên Vật Liệu, Hàng Hóa Và Dịch Vụ; ĐIỀU 8. Quản Lý Lao Động Và Nhân Sự; ĐIỀU 9. Tài Chính Và Ngoại Hối; ĐIỀU 10. Thời Hạn Của Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh; ĐIỀU 11. Lịch Trình Thực Hiện; ĐIỀU 12. Thuế; ĐIỀU 13. Chấm Dứt Và Thanh Lý HĐHTKD; ĐIỀU 14. Điều Chỉnh Về Kinh Tế, Thay Đổi Luật Và Các Trường Hợp Bất Khả Kháng; ĐIỀU 15. Bảo Mật Và Cạnh Tranh; ĐIỀU 16. Luật Áp Dụng Và Giải Quyết Tranh Chấp; ĐIỀU 17. Thông Báo; ĐIỀU 18. Điều Kiện Tiên Quyết Và Sửa Đổi Hợp Đồng; ĐIỀU 19. Ngày Có Hiệu Lực; ĐIỀU 20. Các Điều Khoản KhácPHỤ LỤC 1: Chi Phí Chung


Hợp Đồng Thuê Nhà/ Tenancy Contract
 • 386
 • 6


Hợp Đồng Thuê Nhà có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Định Nghĩa; ĐIỀU 2. Căn Hộ Cho Thuê; ĐIỀU 3. Thời Hạn Thuê; ĐIỀU 4. Giá Thuê, Thuế Và Các Chi Phí Khác; ĐIỀU 5. Tiền Đặt Cọc; ĐIỀU 6. Phí Tiện Ích; ĐIỀU 7. Phương Thức Thanh Toán; ĐIỀU 8. Trách Nhiệm Của Các Bên; ĐIỀU 9. Chuyển Giao Quyền Và Nghĩa Vụ; ĐIỀU 10. Hai Bên Cam Kết; ĐIỀU 11. Đơn Phương Đình Chỉ Hợp Đồng; ĐIỀU 12. Trường Hợp Bất Khả Kháng; ĐIỀU 13. Chấm Dứt Hợp Đồng; ĐIỀU 14. Luật Điều Chỉnh; ĐIỀU 15. Thẩm Quyền Xét Xử


Hợp Đồng Dịch Vụ Thiết Kế, Cung Cấp Thiết Bị Và Thi Công Xây Lắp Hệ Thống Cấp Điện Trung Thế
 • 271
 • 2


Hợp Đồng Dịch Vụ Thiết Kế, Cung Cấp Thiết Bị Và Thi Công Xây Lắp Hệ Thống Cấp Điện Trung Thế này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Nội Dung Công Việc Và Sản Phẩm Hợp Đồng; ĐIỀU 2. Giá Trị Hợp Đồng; ĐIỀU 3. Thanh Toán Hợp Đồng; ĐIỀU 4. Chất Lượng Và Các Yêu Cầu Kỹ Thuật; ĐIỀU 5. Thời Gian Và Tiến Độ Thực Hiện; ĐIỀU 6. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên B; ĐIỀU 7. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên A; ĐIỀU 8. Điều Kiện Nghiệm Thu Và Bàn Giao Công Trình; ĐIỀU 9. Bảo Hành Công Trình; ĐIỀU 10. Bảo Hiểm; ĐIỀU 11. Tranh Chấp Và Giải Quyết Tranh Chấp; ĐIỀU 12. Bất Khả Kháng; ĐIỀU 13. Tạm Dừng, Hủy Bỏ Hợp Đồng; ĐIỀU 14. Phạt Vi Phạm Hợp Đồng; ĐIỀU 15. Điều Khoản Chung


Hợp Đồng Dịch Vụ Thiết Kế, Thi Công Hệ Thống Cấp Nước Cho Dự Án Chung Cư
 • 235
 • 2


Hợp Đồng Dịch Vụ Thiết Kế, Thi Công Hệ Thống Cấp Nước Cho Dự Án Chung Cư này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Phạm Vi Công Việc; ĐIỀU 2. Giá Trị Hợp Đồng; ĐIỀU 3. Thanh Toán Hợp Đồng; ĐIỀU 4. Chất Lượng Và Các Yêu Cầu Kỹ Thuật; ĐIỀU 5. Thời Gian Và Tiến Độ Thực Hiện; ĐIỀU 6. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên B; ĐIỀU 7. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên A; ĐIỀU 8 ; Điều Kiện Nghiệm Thu Và Bàn Giao Công Trình; ĐIỀU 9. Bảo Hành Công Trình; ĐIỀU 10. Bảo Hiểm; ĐIỀU 11. Tranh Chấp Và Giải Quyết Tranh Chấp; ĐIỀU 12. Bất Khả Kháng; ĐIỀU 13. Tạm Dừng, Hủy Bỏ Hợp Đồng; ĐIỀU 14. Thưởng, Phạt Vi Phạm Hợp Đồng; ĐIỀU 15.  Điều Khoản Chung


Thỏa Thuận Về Việc Cung Cấp Thông Tin Bảo Mật
 • 306
 • 10


Mẫu thỏa thuận bảo mật thông tin là bản thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh giữa bên sở hữu thông tin và bên được biết thông tin. Mẫu thỏa thuận đưa ra những ràng buộc nhất định đảm bảo được tính bảo mật thông tin


Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Nhân Viên Lễ Tân Văn Phòng
 • 275
 • 4


Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Nhân Viên Lễ Tân Văn Phòng này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Phạm Vi Dịch Vụ; ĐIỀU 2. Thời Hạn Hợp Đồng; ĐIỀU 3. Giá Trị Hợp Đồng; ĐIỀU 4. Phương Thức Thanh Toán; ĐIỀU 5. Quyền Lợi Và Nghĩa Vụ Giữa Các Bên; ĐIỀU 6. Bất Khả Kháng; ĐIỀU 7. Bảo Mật; ĐIỀU 8. Các Điều Khoản Chung; Phụ lục: Mô Tả Công Việc Của Nhân Viên Lễ Tân