CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM
(Dự thảo án lệ số 4) Quyết định GĐT số 02/2011/DS-GĐT ngày 17/1/2011 về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho QSDĐ mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất không ghi điều kiện tặng cho nhưng tại các văn bản, tài liệu khác có liên quan thể hiện các bên đã có thỏa thuận, thống nhất về điều kiện tặng cho và điều kiện tặng cho là hợp pháp. Trường hợp này, Tòa án phảicông nhậnđiều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và xác định hợpđồng tặng cho quyền sử dụng đất đó là hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện.

15/12/2017 Xem thêm

(Dự thảo án lệ số 5) Quyết định GĐT số 394/2012/DS-GĐT ngày 23/8/2012 về công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp

Các đương sự tự nguyện thỏa thuận miệng với nhau về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày 15-10-1993; đã đăng ký, kê khai diện tích đất đã đổi và được ghi nhận tại Sổ địa chính; đã trực tiếp canh tác, sử dụng ổn định, liên tục, lâu dài. Trường hợp này,Tòa án phải công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp đó để xác định các đương sự có quyền sử dụng diện tích đất đã đổi.

15/12/2017 Xem thêm

(Dự thảo án lệ số 6) Quyết định GĐT số 405/2012/DS-ỌĐT ngày 27/8/2012 về việc xử lý nhà, tài sản khác được xây dựng ngay tình trên đất tranh chấp thuộc quyền sử dụng của người khác

Tòa án phải xác định giá trị của nhà và các tài sản khác gắn liền với đất đó tại thời điểm xét xử sơ thẩm để yêu cầu nguyên đơn thanh toán giá trị tài sản cho bị đơn mà không buộc bị đơn tháo dỡ, di dời nhà và các tài sản khác gắn liền với đất để trả lại đất cho nguyên đơn

15/12/2017 Xem thêm

(Dự thảo án lệ số 7) Quyết định GĐT số 573/2013/DS-GĐT ngày 16/12/20131 công nhận hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng

Trường hợp này, Tòa án phải công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là hợp pháp và diện tích đất đã chuyển nhượng không còn trong khối di sản để chia thừa kế mà thuộc quyền sử dụng của bên nhận chuyển nhượng.

15/12/2017 Xem thêm

15/2013/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tư vấn bảo lãnh và phát hành chứng khoán

GMC đã không chủ động nắm bắt số lượng cổ phiếu không bán hết để báo cho SHS thực hiện nghĩa vụ khi thời hạn phát hành vẫn còn nên GMC phải chịu 70% lỗi, SHS phải chịu 30% lỗi. Vì vậy, SHS có nghĩa vụ mua 2.114.305 cổ phần với giá 12.000 đồng/cổ phần tương đương 25.371.666.000 đồng.

18/10/2017 Xem thêm

07/2013/HC-ST: Công ty CP Lương thực - Thực phẩm Vĩnh Long kiện Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

Cục trưởng CTVL ban hành Quyết định số 213/QĐ-CT, truy thu và xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với Cty LT-TP. Nội dung gồm: Phạt mức tiền hơn 3,134 tỷ đồng (10% số thuế truy thu, do tự xác định miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sai quy định dẫn đến thiếu số thuế phải nộp); biện pháp khắc phục hậu quả là thu hồi số tiền thuế TNDN hơn 31,347 tỷ đồng (trong 2 năm 2007 và 2008).

17/10/2017 Xem thêm

Dự thảo án lệ 20 (đợt 3): Dự thảo án lệ về chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế

Di sản chia thừa kế là bất động sản đã được chuyển nhượng, các đồng thừa kế biết và không phản đối việc chuyển nhượng, số tiền nhận chuyển nhượng được dùng để lo cuộc sống của các đồng thừa kế, bên nhận chuyển nhượng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

17/07/2017 Xem thêm