CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM
15/2013/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tư vấn bảo lãnh và phát hành chứng khoán

GMC đã không chủ động nắm bắt số lượng cổ phiếu không bán hết để báo cho SHS thực hiện nghĩa vụ khi thời hạn phát hành vẫn còn nên GMC phải chịu 70% lỗi, SHS phải chịu 30% lỗi. Vì vậy, SHS có nghĩa vụ mua 2.114.305 cổ phần với giá 12.000 đồng/cổ phần tương đương 25.371.666.000 đồng.

18/10/2017 Xem thêm

07/2013/HC-ST: Công ty CP Lương thực - Thực phẩm Vĩnh Long kiện Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

Cục trưởng CTVL ban hành Quyết định số 213/QĐ-CT, truy thu và xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với Cty LT-TP. Nội dung gồm: Phạt mức tiền hơn 3,134 tỷ đồng (10% số thuế truy thu, do tự xác định miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sai quy định dẫn đến thiếu số thuế phải nộp); biện pháp khắc phục hậu quả là thu hồi số tiền thuế TNDN hơn 31,347 tỷ đồng (trong 2 năm 2007 và 2008).

17/10/2017 Xem thêm

Dự thảo án lệ 20 (đợt 3): Dự thảo án lệ về chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế

Di sản chia thừa kế là bất động sản đã được chuyển nhượng, các đồng thừa kế biết và không phản đối việc chuyển nhượng, số tiền nhận chuyển nhượng được dùng để lo cuộc sống của các đồng thừa kế, bên nhận chuyển nhượng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

17/07/2017 Xem thêm

Dự thảo án lệ 21 (đợt 3): Dự thảo án lệ về công sức chăm sóc, nuôi giữ

Người chiếm hữu gia súc thuộc quyền sở hữu của người khác đã có công chăm sóc, nuôi giữ gia súc trong một thời gian dài.

17/07/2017 Xem thêm

Dự thảo án lệ 22 (đợt 3): Dự thảo án lệ về xác định tài sản chiếm đoạt trong tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

Người nào thực hiện hành vi chiếm đoạt doanh thu, lợi nhuận có được từ việc sử dụng, khai thác tài sản thuê để sử dụng cho mục đích cá nhân nhưng không có hành vi chiếm đoạt tài sản thuê đó.

17/07/2017 Xem thêm

Dự thảo án lệ 23 (đợt 3): Dự thảo án lệ về tình tiết định khung “Có tính chất côn đồ”.

Bị cáo cố ý thực hiện hành vi dùng phương tiện giao thông (nguồn nguy hiểm cao độ) đâm vào bị hại, khi thấy bị hại chưa chết lại tiếp tục dùng phương tiện đó đâm bị hại một cách tàn độc cho đến chết với thái độ ngang ngược, hung hãn

17/07/2017 Xem thêm

Dự thảo án lệ 24 (đợt 3): Dự thảo án lệ về thanh toán bằng ngoại tệ trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thỏa thuận giá trị, phương thức thanh toán bằng đồng Việt nam, hợp đồng đã được công chứng theo quy định của pháp luật nhưng khi thực hiện hợp đồng các bên đặt cọc và thanh toán bằng ngoại tệ (đô la Mỹ).

17/07/2017 Xem thêm