CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM
7 dự thảo án lệ được lựa chọn để Hội đồng Thẩm phán TANDTC ban hành nghị quyết công nhận

Ngày 14/12/2017, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã tổ chức phiên họp để thảo luận và thông qua 7 dự thảo án lệ để chính thức phát triển thành án lệ.

15/12/2017 Xem thêm

Tuyển tập 22 vụ tranh chấp lao động có liên quan đến yếu tố THỜI HẠN BÁO TRƯỚC

Tuyển tập 22 vụ tranh chấp lao động có liên quan đến yếu tố THỜI HẠN BÁO TRƯỚC

28/09/2017 Xem thêm

Tuyển tập 15 dự thảo án lệ (đợt 3) đang được góp ý, lấy ý kiến

Tuyển tập 15 dự thảo án lệ đang lấy ý kiến dự thảo

17/07/2017 Xem thêm

Tuyển tập 7 vụ tranh chấp có yếu tố nước ngoài

Caselaw Việt Nam trân trọng giới thiệu Tuyển tập 7 vụ tranh chấp có yếu tố nước ngoài

10/07/2017 Xem thêm

Tuyển tập 28 vụ tranh chấp vợ chồng phải LIÊN ĐỚI TRẢ NỢ

18 vụ án Tòa tuyên vợ chồng liên đới trả nợ; 4 vụ án Tòa tuyên chỉ 1 trong 2 người trả nợ; 6 vụ án Tòa yêu cầu làm rõ thêm tình tiết

25/05/2017 Xem thêm

Các vụ án tranh chấp BẢO HIỂM liên quan đến THẾ QUYỀN

Theo nguyên tắc thế quyền, người bảo hiểm sau khi bồi thường cho người được bảo hiểm, có quyền thay mặt người được bảo hiểm để đòi người thứ ba có trách nhiệm bồi thường cho mình

21/05/2017 Xem thêm

6 vụ án có hợp đồng thế chấp không đúng quy định pháp luật

việc thế chấp không được chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân, huyện HS, tỉnh HT và không đăng ký thế chấp là vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 130 Luật Đất đai năm 2003, Điều 12 Nghị định 163/2006/NĐ –CP ngày 29/12/22006

20/05/2017 Xem thêm