cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp chuyển nhượng quyền sử dụng đất
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: Luật sư Mai Tiến Dũn
  • Ngày tuyên án: 17-02-2016
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ