cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán thép
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 03/2013/KDTM-PT
  • Ngày tuyên án: 23-04-2013
  • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm
Cơ sở pháp lý

Từ khóa: Ngân hàng, Đình chỉ thực hiện hợp đồng (Điều 310 Luật Thương mại 2005),
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào