cơ sở dữ liệu pháp lý


Từ khóa: Chơi hụi,

45/2009/DSPT Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

 • 1890
 • 33

Tranh chấp hợp đồng chơi hụi

17-04-2009
TAND cấp tỉnh

Nguyên đơn, bà NĐ_Nguyễn Thị Kim Phượng xác định yêu cầu khởi kiện như sau: Vào những năm 1998 - 1999, Bà có làm chủ 03 dây hụi và bà BĐ_Nguyễn Thị Kim (Mai) có tham gia chơi, cụ thể: Dây 1: Từ 15/6/1998 đến 15/8/1999 mở dây hụi 1.000.000 đồng/tháng, có 15 người tham gia. Bà BĐ_Kim hốt hụi và số tiền còn phải đóng cho Bà là 12.000.000 đồng nhưng không đóng. Dây 2: Từ 15/6/1998 đến 15/8/1999, hụi 1.000.000 đồng/tháng, có 15 người tham gia. Bà BĐ_Kim hốt hụi và số tiền còn phải đóng cho bà là 10.000.000 đồng nhưng không đóng. Dây 3: Từ 15/6/1998 đến 15/8/1999, hụi 2.000.000 đồng/tháng, có 15 người tham gia, Bà BĐ_Kim hốt hụi và số tiền còn phải đóng cho Bà là 20.000.000 đồng nhưng cũng không đóng.


01/2013/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

 • 1542
 • 39

Tranh chấp hợp đồng chơi hụi

24-01-2013
TAND cấp huyện

Tổng cộng 05 dây hụi trên (tính cả lời) với số tiền 64.550.000 đồng. Trong đó trừ tiền công cho chủ hụi (ông BĐ_Hà, bà BĐ_Hoa) và tiền ông BĐ_Hà, bà BĐ_Hoa đóng lại cho người khác với số tiền là 2.280.000 đồng và ông BĐ_Hà, bà BĐ_Hoa khấu trừ qua ông Tô Hoàng Sơn với số tiền là 10.000.000 đồng. Như vậy ông BĐ_Hà, bà BĐ_Hoa còn nợ bà 52.270.000 đồng. Bà có đòi tiền hụi nhiều lần nhưng ông BĐ_Hà, bà BĐ_Hoa không chịu trả tiền cho bà nên bà khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông BĐ_Hà, bà BĐ_Hoa trả cho bà số tiền hụi còn nợ bà là 52.270.000 đồng. Tại phiên toà nguyên đơn xin thay đổi nội dung yêu cầu khởi kiện là chỉ yêu cầu các bị đơn BĐ_Trương Thế Hà và BĐ_Nguyễn Thị Kim Hoa trả số nợ hụi theo tờ tường trình nhận nợ của bị đơn BĐ_Nguyễn Thị Kim Hoa là 30.180.000 đồng.


17/2015/DS-ST: Tranh chấp hợp đồng chơi hụi Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

 • 1447
 • 49

Tranh chấp hợp đồng chơi hụi

25-03-2015
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện ngày 04 tháng 9 năm 2014 và các lời khai tại Toà án nguyên đơn bà NĐ_Kiều Thị Tô Ngọc Cúc trình bày: Vào ngày 10 tháng 9 năm 2013 âm lịch bà NĐ_Cúc có làm chủ hụi: loại hụi tuần 200.000 đồng, mở hụi tuần 01 lần, có 45 người tham gia trong đó bà BĐ_Bích tham gia 01 phần. Tuần thứ nhất hụi mở 60.000 đồng thì bà BĐ_Bích đóng 140.000 đồng; Tuần thứ hai 16/9/2013 âm lịch hụi mở 76.000 đồng thì bà BĐ_Bích đóng 124.000 đồng; Tuần thứ ba ngày 23/9/2013 âm lịch hụi mở 82.000 đồng thì bà BĐ_Bích phải đóng 118.000 đồng, tuần thứ ba hụi mở nhưng bà BĐ_Bích không được lĩnh, nhưng do bà BĐ_Bích thỏa thuận với các hụi viên khác nên bà BĐ_Bích mới được lĩnh hụi với số tiền 5.356.000 đồng. Sau khi lĩnh hụi bà BĐ_Bích đóng được 22 tuần, tổng số tiền là 4.400.000 đồng, còn lại 23 tuần bà BĐ_Bích chưa đóng, nên bà BĐ_Bích còn nợ số tiền 4.600.000 đồng.


100/2009/DSPT Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

 • 1376
 • 24

Tranh chấp hợp đồng chơi hụi

25-08-2009
TAND cấp tỉnh

Nguyên đơn, bà NĐ_Nguyễn Thị Thắm xác định yêu cầu cầu khỏi kiện như sau: Bà và một số người quen biết và rủ nhau cùng chơi hụi. Mục đích của chơi hụi là góp vốn cho nhau dựa trên cơ sở tự nguyện của các bên. Do được tin tưởng nên mọi người cử Bà làm chủ hụi, là người có trách nhiệm thu tiền hụi của các thành viên để đưa cho người hốt hụi. Người hốt hụi phải chi cho bà số tiền là 50% trên mệnh giá của phần hụi, ví dụ hụi 1.000.000 đồng một phần thì khi hốt hụi thành viên nào được hốt sẽ chi cho Bà 500.000 đồng gọi là tiền hoa hồng. Chủ hụi là người ghi và giữ sổ hụi và khi bắt đầu tổ chức dây hụi thì chủ hụi có trách nhiệm ghi cho mỗi thành viên một tờ giấy để theo dõi, nội dung tờ giấy ghi ngày tháng năm bắt đầu chơi, tên các thành viên chơi hụi, tổng số phần hụi, nếu có tranh chấp thì các thành viên căn cứ vào tờ giấy ghi hụi sẽ gặp chủ hụi để giải quyết. Mọi người thoả thuận bằng miệng với nhau về cách chơi.


456/2016/DS-PT: Tranh chấp hợp đồng chơi hụi Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

 • 1043
 • 75

Tranh chấp hợp đồng chơi hụi

12-04-2016
TAND cấp tỉnh

Theo bản tự khai ngày 30/12/2014, bị đơn - bà BĐ_Lương Thị Sinh trình bày: Bà NĐ_Bình có tham gia các dây hụi và đóng cho bà số tiền hụi như người đại diện nguyên đơn đã nêu là 88.000.000đ của dây tháng 01/2013 và 81.600.000đ của dây hụi tháng 06/2013, nhưng đối với dây 01/2013 bà NĐ_Bình đóng tổng cộng là 05 phần hụi và đã hốt trước 03 phần hụi còn lại 02 phần hụi sống, phần hụi đã hốt trước bà NĐ_Bình chưa đóng tiền hụi chết nên trừ nợ hụi chết là 15.000.000đ/03 phần, vậy số tiền còn lại của dây 01/2013 bà NĐ_Bình đóng là 73.000.000đ, tổng cộng số tiền đã góp cho 02 dây là 154.600.000đ. Do bà thất bại trong làm ăn nên không có khả năng trả một lúc số tiền này, xin trả góp 2.000.000đ/tháng cho đến khi hết số nợ 154.600.000đ.


355/2014/DS-ST: Tranh chấp hợp đồng chơi hụi Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

 • 903
 • 7

Tranh chấp hợp đồng chơi hụi

30-09-2014
TAND cấp huyện

Xuất phát từ chỗ bạn bè thân trong xóm, tôi (NĐ_Nguyễn Thị Linh) có cho bà BĐ_Triệu Lệ Vy chơi hụi do tôi làm thảo. Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2013 đến tháng 01/2014, bà BĐ_Vy tham gia tổng cộng 05 phần hụi, cụ thể như sau: * Dây thứ nhất: Cuối tháng 9/2013, bà tổ chức dây hụi 500.000 đồng, loại hụi kỳ, mỗi tháng khui 02 kỳ (khui hụi vào ngày 30/9/2013, hụi mãn vào ngày 30/10/2014). Dây hụi này có 11 hụi viên tham gia gồm: LQ_Bùi Thị Lệ Thịnh, LQ_Đoàn Thị Tuyết Minh, LQ_Nguyễn Hồng Thưởng, LQ_Dương Thị Thanh Thanh, NĐ_Nguyễn Thị Linh, LQ_Lâm Phong Phương, LQ_Nguyễn Thị Quế Hân, LQ_Biện Thị Thanh Phúc, LQ_Nguyễn Thị Dân, LQ_Nguyễn Minh Quân và BĐ_Triệu Lệ Vy, chơi tổng cộng 27 phần. Bà BĐ_Vy tham gia 01 phần và đã hốt kỳ thứ hai.


12/2015/DS-ST: Tranh chấp hợp đồng chơi hụi Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

 • 641
 • 9

Tranh chấp hợp đồng chơi hụi

11-09-2015
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện ngày 21/11/2013 bà khởi kiện yêu cầu bà BĐ_Lâm Thị Mỹ Ngọc trả cho bà 45.000.000 đồng tiền nợ hụi và tiền lãi 12.150.000 đồng tính từ tháng 12/2012 đến tháng 12/2013 của 4 dây hụi bà tham gia chơi từ năm 2010 đến năm 2011. Sau đó theo đơn khởi kiện ngày 01/12/2013 và đơn thay đổi đơn khởi kiện đề ngày 06/05/2014 bà trình bày chỉ yêu cầu bà BĐ_Ngọc phải trả số tiền còn nợ hụi là 25.000.000 đồng.


497/2013/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

 • 515
 • 13

Tranh chấp hợp đồng chơi hụi

31-10-2013
TAND cấp huyện

Trong đơn khởi kiện ngày 20 tháng 8 năm 2013 và biên bản hòa giải tại Tòa án ngày 19 tháng 9 năm 2013, nguyên đơn là bà NĐ_Dương Thị Diệu trình bày: Bà có tham gia dây hụi do bà BĐ_Nguyễn Thị Thúy tổ chức với hình thức tương trợ. Ngày 15/12/2012, bà BĐ_Thúy tuyên bố bể hụi và đã không hoàn trả cho bà tổng số tiền hụi mà bà đã đóng là 13.000.000 đồng. Vụ việc có đưa ra Ủy ban nhân dân xã hòa giải nhưng không thành vì vậy bà khởi kiện. Nhận thấy bà BĐ_Thúy hoàn cảnh cũng có khó khăn nên bà chỉ yêu cầu vợ chồng bà BĐ_Thúy hoàn trả cho bà 10.000.000 đồng tiền hụi, yêu cầu trả làm một lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, không yêu cầu trả lãi. Bà không chấp nhận việc bà BĐ_Thúy và ông BĐ_Bá đề nghị chỉ trả cho bà 5.700.000 đồng và không chấp nhận việc xin trả dần. 300.000 đồng bà BĐ_Thúy trả góp cho bà bà đã trừ vào tiền nợ hụi nên bà chỉ đòi vợ chồng bà BĐ_Thúy trả cho bà 10.000.000 đồng. Do bận đi làm nên bà đề nghị Tòa án xét xử cho vợ chồng bà được vắng mặt.


442/2014/DS-GĐT: Tranh chấp hợp đồng chơi hụi Giám đốc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

 • 465
 • 8

Tranh chấp hợp đồng chơi hụi

19-11-2014

Theo đơn khởi kiện và quá trình tố tụng nguyên đơn chị NĐ_Lữ Ngọc Mai trình bày: Trước đây chị là chủ hụi có mở dây hụi 1.000.000 đồng, và 500.000 đồng, chị BĐ_Phú là hụi viên có tham gia của chị 5 phần hụi 1.000.000 đồng, và 2 dây hụi 500.000 đồng, mỗi dây 2 phần. Tất cả các phần hụi ở các dây hụi chị BĐ_Phú đã hốt hết. Sau đó chị BĐ_Phú có đóng hụi chết được một số tiền rồi ngưng cho đến nay. Quá trình tính toán chị BĐ_Phú ghi có nợ chị số tiền 132.750.000 đồng. Các dây hụi của chị không bị bể và đã mãn. Theo trong sổ chị BĐ_Phú viết ra (chữ viết của chị BĐ_Phú) còn nợ chị số tiền 132.750.000 đồng.