cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 34/2011/KDTM-PT
  • Ngày tuyên án: 23-03-2011
  • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm