cơ sở dữ liệu pháp lý

63/2015/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán phụ tùng máy móc Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 754
  • 12

Tranh chấp hợp đồng mua bán phụ tùng máy móc

05-06-2015
TAND cấp huyện

Ngày 21/08/2001, NĐ_Công ty TNHH Một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư Mai Linh (sau đây viết tắt là Công ty Cholimex) và Cửa hàng 503 ADV - Phường 8 – Quận X - thành phố HCM (sau đây viết tắt là Cửa hàng 503 ADV) do ông BĐ_Phùng Minh Đạt làm chủ cửa hàng có ký Hợp đồng mua bán hàng hóa số 122/HĐMB/2001 về việc mua bán hàng phụ tùng máy móc, giá trị hợp đồng là 1.030.000.000 đồng. Thực hiện hợp đồng, Công ty Cholimex đã giao đủ hàng cho cửa hàng của ông BĐ_Đạt nhưng phía ông BĐ_Đạt không thanh toán đủ tiền mua hàng cho Công ty. Công ty Cholimex và ông BĐ_Đạt đã tiến hành đối chiếu công nợ nhiều lần, lần cuối cùng là ngày 09/04/2013 hai bên đã cùng xác nhận: Tính đến ngày 31/03/2013 ông BĐ_Phùng Minh Đạt còn nợ Công ty Cholimex số tiền hàng là 140.000.000 đồng và tiền lãi phát sinh là 104.591.667 đồng, tổng cộng là 244.591.667 đồng. Công ty Cholimex yêu cầu ông BĐ_Phùng Minh Đạt phải thanh toán ngay một lần cho Công ty hết số nợ này