cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp tiền đặt cọc thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 18/2010/DS-ST
  • Ngày tuyên án: 21-09-2010
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ