cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng
  • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
  • Số hiệu: 14/2010/DS-GĐT
  • Ngày tuyên án: 06-04-2010
  • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại