cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về tiền trợ cấp thôi việc
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 29/2013/LĐST
  • Ngày tuyên án: 18-09-2013
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ