cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 13/2014/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 27-05-2014
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần