cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại tài sản
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 66/2014/DS-ST
  • Ngày tuyên án: 05-11-2014
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
Cơ sở pháp lý

Từ khóa: Thế chấp tài sản, Thế chấp không đúng quy định,
Sơ thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Phúc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Giám đốc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Tái thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu