cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại tài sản
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 66/2014/DS-ST
  • Ngày tuyên án: 05-11-2014
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
Cơ sở pháp lý

Từ khóa: Thế chấp tài sản, Thế chấp không đúng quy định,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào