cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 162/2008/DS-PT
  • Ngày tuyên án: 22-04-2008
  • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm