cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Khởi kiện quyết định hành chính về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và cưỡng chế thu hồi đất
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 13/2014/HC-ST
  • Ngày tuyên án: 06-06-2014
  • Kết quả vụ việc: Bác (toàn bộ) yêu cầu khởi kiện

Từ khóa: Hết thời hiệu khởi kiện,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào