cơ sở dữ liệu pháp lý


Từ khóa: Văn phòng công chứng,

1109/2015/DS-PT: Yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 3859
  • 224

Yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

08-09-2015
TAND cấp tỉnh

Bà NĐ_Linh cho rằng bà BĐ_Loan đã giả tạo thiết lập các giao dịch nhằm trốn tránh nghĩa vụ thanh toán nợ cho bà NĐ_Linh. Do vậy, bà NĐ_Linh yêu cầu Tòa án tuyên bố “Văn bản thỏa thuận của vợ chồng về tài sản riêng” số 004742 ngày 12/6/2012 và “Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở” số 009329 ngày 03/10/2013 do ông Nguyễn Văn Nghĩa xác lập là vô hiệu. Đồng thời, yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Uỷ ban nhân dân Quận A cấp đối với căn nhà số 65 TX, Phường 7, Quận A, Tp. HCM cho bà LQ_Nguyễn Thị Thúy Vy do giấy chứng nhận này được Ủy ban nhân dân cấp căn cứ vào hợp đồng tặng cho bị vô hiệu nêu trên.


579/2015/DS-PT: Yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1911
  • 84

Yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

18-05-2015
TAND cấp tỉnh

Ngày 06 và ngày 15 tháng 5 năm 2013, bà NĐ_Hoa nộp đơn khởi kiện bổ sung yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho nhà số 267/29 BVĐ, Phường 2, Quận X, Thành phố HCM giữa ông LQ_Nguyễn Văn Đinh, bà BĐ_Minh và xác định ½ giá trị căn nhà này là tài sản thuộc sở hữu của bà BĐ_Minh. Nếu bà BĐ_Minh trả không đủ nợ thì yêu cầu phát mãi căn nhà 267/29 BVĐ, Phường 2, Quận X, Thành phố HCM lấy phần sở hữu của bà BĐ_Minh trong căn nhà để thi hành việc trả nợ cho bà. Đồng thời, bà NĐ_Hoa yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất tại địa chỉ 267/13 BVĐ, Phường 2, Quận X, Thành phố HCM đã cấp cho bà LQ_Lương Ngọc Ánh Tú.


02/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1176
  • 41

Yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

09-06-2014
TAND cấp huyện

109/2013/DS-GĐT: Yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giám đốc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 753
  • 24

Yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

15-08-2013

Cụ Phan Văn Tảng (còn gọi là Lãng, chết năm 1994) và cụ Hứa Thị Chiến (chết năm 1990) có 09 người con, 02 người con chết lúc nhỏ chưa có gia đình, còn lại 07 người con là ông và các ông, bà BĐ_Phan Văn Đạt (út nhỏ), LQ_Phan Thị Kha, LQ_Phan Văn Chơi, LQ_Phan Văn Linh (Xét), Phan Văn Lẹt (ông Lẹt chết năm 1999; ông Lẹt có vợ là bà LQ_Lê Thị Mỹ và 4 con là các anh chị LQ_Phan Thị Hà, LQ_Phan Thị Phú, LQ_Phan Văn Bình, LQ_Phan Thị Ngọc Liên) và Phan Thị Xuân (bà Xuân (chết năm 1998) có chồng là ông Mai Văn Cào và 4 con là các anh chị LQ_Mai Văn Dư, LQ_Mai Ngọc Thanh, Mai Văn Lâm và LQ_Mai Văn Thế). Ngày 15/9/1992 cụ Tảng lập di chúc cho ông được hưởng căn nhà 62/3 ấp Chánh và 1 căn nhà thờ trên diện tích 5.628m2 thuộc thửa 757 và 742 tờ bản đồ số 3 ấp Chánh, xã TTH, huyện CC, thành phố HCM. Tuy nhiên, diện tích đất nêu trên bị ông út Nhỏ tự ý kê khai, đăng ký và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 1993. Do đó, ông yêu cầu Tòa án công nhận cho ông quyền được hưởng khối tài sản nêu trên theo di chúc của cụ Tảng và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông BĐ_Đạt (út nhỏ) phần đất tranh chấp.