cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc áp dụng thuế, thu thuế và truy thu thuế
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 1682/2008/HC-ST
  • Ngày tuyên án: 06-10-2008
  • Kết quả vụ việc: Bác (toàn bộ) yêu cầu khởi kiện