cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Thay đổi việc nuôi con
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 43/2015/HN-PT
  • Ngày tuyên án: 13-01-2015
  • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

Từ khóa: Thay đổi người nuôi con sau ly hôn,
Sơ thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Phúc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Giám đốc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Tái thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu