cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Thay đổi việc nuôi con
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 43/2015/HN-PT
  • Ngày tuyên án: 13-01-2015
  • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

Từ khóa: Thay đổi người nuôi con sau ly hôn,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào