cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp tiền đặt cọc
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 08/2012/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 29-08-2012
  • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ