cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
  • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
  • Số hiệu: 143/2013/DS-GĐT
  • Ngày tuyên án: 13-11-2013
  • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật
MẪU HỢP ĐỒNG THAM KHẢO Xem tất cả

Từ khóa: 18 bản án, quyết định được đề xuất phát triển thành án lệ lần thứ 2 năm 2016,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào