cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất
  • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
  • Số hiệu: 03/2014/DS-GĐT
  • Ngày tuyên án: 09-01-2014
  • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật