CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: (Điều 136) Vụ án Cướp giật tài sản
  • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
  • Số hiệu: 01/2015/HSPT1
  • Ngày tuyên án: 14-01-2015
  • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật