cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án:
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 650/2015/DS-PT
  • Ngày tuyên án: 03-06-2015
  • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm